Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
91 Công ty cổ phần HLC Hà Nội Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Kỹ sư 9 đ Hà Nội 30/09/2023
92 ÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN METAGROUP Công ty cổ phần Thú y Chuyên viên 15 đ Bắc Giang 30/09/2023
93 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÙNG THIỆN Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Lào Cai 22/09/2023
94 Hệ thống trại gia công công ty chăn nuôi New Hope Doanh nghiệp tư nhân Thú y Kỹ sư đ Thanh Hóa 25/09/2023
95 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 10 đ Hưng Yên 30/09/2023
96 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG KHU VỰC PHÍA BẮC Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý 10 đ Thái Nguyên 25/09/2023
97 TẬP ĐOÀN APG TUYỂN DỤNG Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 10 đ Hòa Bình 30/09/2023
98 TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM Tập đoàn Kỹ thuật Kỹ sư 20 đ Vĩnh Phúc 31/07/2023
99 TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM Tập đoàn Marketing Nhân viên 18 đ Vĩnh Phúc 30/07/2023
100 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC VIỆT NAM Công ty cổ phần Marketing Nhân viên 11 đ Thái Nguyên 16/07/2023
101 Công ty TNHH Nguyễn Hồng Công ty TNHH Hành chính nhân sự Quản lý 8 đ Hưng Yên 15/08/2023
102 Công Ty CPSX và DVTM Ngọc Linh Việt Nam Công ty cổ phần Thú y Kỹ sư 7 đ Bắc Giang 05/08/2023
103 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC VIỆT NAM Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 11 đ Thái Nguyên 25/07/2023
104 CÔNG TY TNHH HẠT GIỐNG TÂN LỘC PHÁT Công ty TNHH Khoa học, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu & Phát triển Chuyên viên đ Bình Thuận 05/08/2023
105 ĐẤT XANH MIỀN BẮC TUYỂN DỤNG LÀM VIỆC TẠI BẮC NINH Tập đoàn Quản lý đất đai Chuyên viên đ Bắc Ninh 05/08/2023