Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
271 Chi Nhánh Công Ty CP Bảo Vệ Thực Vật Atc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Chuyên viên 8 đ Lâm Đồng 15/06/2023
272 CÔNG TY CP FDC VIỆT NAM Công ty cổ phần Kiểm soát chất lượng Giám sát 9 đ Hà Nội 10/06/2023
273 Tập đoàn BAYER VIỆT NAM Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 12 đ Bình Phước 15/06/2023
274 SÂN GOLF THỦ ĐỨC CẦN TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Quản lý đ TP Hồ Chí Minh 15/06/2023
275 Công ty TNHH LỢN GIỐNG DABACO HÀ NAM. Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Hà Nội 10/06/2023
276 CTY TNHH chăn nuôi Hòa Phước Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Bình Phước 30/06/2023
277 Công ty Đậu phộng Tân Tân Công ty cổ phần Kiểm soát chất lượng Giám sát đ Bình Dương 20/06/2023
278 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý 9 đ Thái Nguyên 20/06/2023
279 Công ty TNHH chế biến thực phẩm GOC Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Kỹ sư 9 đ Phú Thọ 15/06/2023
280 CÔNG TY NEWHOPE Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 20 đ Hòa Bình 15/06/2023
281 CÔNG TY INNOTECH TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần Thú y Kỹ sư 10 đ Bến Tre 30/06/2023
282 CÔNG TY CỔ PHẦN FDC VIỆT NAM Công ty cổ phần Kiểm soát chất lượng Quản lý 9 đ Hà Nội 10/06/2023
283 CÔNG TY CP FARM HUB Công ty cổ phần Kế toán Quản lý 8 đ Đắk Lắk 25/06/2023
284 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Agrifarm Công ty cổ phần Tài chính / Ngân hàng Nhân viên 8 đ Vĩnh Long 15/06/2023
285 Tập đoàn DANKO tuyển dụng Tập đoàn Marketing Nhân viên đ Thái Nguyên 20/05/2023