Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
211 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý 10.000.000 đ Hòa Bình 30/06/2022
212 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Phú Thọ 30/06/2022
213 Công ty TNHH kinh doanh thương mại Tân Nông Phát Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 15.000.000 đ Bắc Giang 30/06/2022
214 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Modern Life Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 7.000.000 đ Bình Dương 30/07/2022
215 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Modern Life Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 8.000.000 đ Bình Dương 30/07/2022
216 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Koina Investment Group Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Giám sát 13.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 30/07/2022
217 Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 9.000.000 đ Bình Dương 15/07/2022
218 Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 20.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 15/07/2022
219 Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 12.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 30/07/2022
220 Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên đ Tuyên Quang 31/07/2022
221 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Koina Investment Group Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Quản lý 13.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 12/05/2022
222 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Gia Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 14.000.000 đ Hà Nội 29/05/2022
223 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 01/05/2022
224 Công Ty TNHH Dani Foods Vietnam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 9.000.000 đ Hưng Yên 15/04/2022
225 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Hồng 9 Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Bắc Ninh 15/04/2022