Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
211 Công ty TNHH Nông sản xanh An Phát Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 8 đ Đồng Nai 30/09/2023
212 Công ty TNHH MTV Gia Cầm Hòa Phát Phú Thọ, Công ty TNHH 1 thành viên Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư đ Phú Thọ 20/09/2023
213 TALENTNET TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Chuyên viên 12 đ Cao Bằng 30/09/2023
214 Công ty cổ phần HLC Hà Nội Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Kỹ sư 9 đ Hà Nội 30/09/2023
215 ÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN METAGROUP Công ty cổ phần Thú y Chuyên viên 15 đ Bắc Giang 30/09/2023
216 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÙNG THIỆN Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Lào Cai 22/09/2023
217 Hệ thống trại gia công công ty chăn nuôi New Hope Doanh nghiệp tư nhân Thú y Kỹ sư đ Thanh Hóa 25/09/2023
218 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DINH DƯỠNG VIỆT NHẬT Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 10 đ Hưng Yên 30/09/2023
219 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI - CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG KHU VỰC PHÍA BẮC Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý 10 đ Thái Nguyên 25/09/2023
220 TẬP ĐOÀN APG TUYỂN DỤNG Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 10 đ Hòa Bình 30/09/2023
221 TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM Tập đoàn Kỹ thuật Kỹ sư 20 đ Vĩnh Phúc 31/07/2023
222 TẬP ĐOÀN QUẾ LÂM Tập đoàn Marketing Nhân viên 18 đ Vĩnh Phúc 30/07/2023
223 CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG DƯỢC VIỆT NAM Công ty cổ phần Marketing Nhân viên 11 đ Thái Nguyên 16/07/2023
224 Công ty TNHH Nguyễn Hồng Công ty TNHH Hành chính nhân sự Quản lý 8 đ Hưng Yên 15/08/2023
225 Công Ty CPSX và DVTM Ngọc Linh Việt Nam Công ty cổ phần Thú y Kỹ sư 7 đ Bắc Giang 05/08/2023