Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
196 CÔNG TY CP CNSH R.E.P Công ty cổ phần Bán hàng, Giải pháp Doanh nghiệp & Phát triển Kinh doanh Chuyên viên đ Đồng Nai 30/10/2023
197 CÔNG TY HỒNG HÀ Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên đ Bắc Giang 20/10/2023
198 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TÂN VIỆT- TÂY BẮC Công ty cổ phần Thú y Kỹ sư đ Hòa Bình 30/10/2023
199 CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP BÌNH AN PHÁT Công ty TNHH Thú y Kỹ sư 11 đ Thái Nguyên 30/10/2023
200 Công ty TNHH Tư vấn và phát triển thương hiệu AMC Việt Nam (AMC Việt Nam) Công ty TNHH Khoa học, Phòng thí nghiệm, Nghiên cứu & Phát triển Chuyên viên 8 đ Hà Nội 20/10/2023
201 VITEC THỦ ĐỨC TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần Kỹ thuật Quản lý đ TP Hồ Chí Minh 25/09/2023
202 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂM - FARM Công ty cổ phần Kỹ thuật Kỹ sư 8 đ Hà Nội 10/10/2023
203 Công ty TNHH ID Service Việt Nam Công ty TNHH Kỹ thuật Kỹ sư 9 đ Hà Nội 30/09/2023
204 CÔNG TY TNHH GIA VIÊN - FARM Công ty TNHH Kỹ thuật Kỹ sư 8 đ Bà Rịa - Vũng Tàu 30/09/2023
205 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TOÀN THẮNG Công ty cổ phần Marketing Chuyên viên 12 đ Bắc Ninh 30/09/2023
206 Mavin Austfeed Tập đoàn Môi trường/Xử lý chất thải Quản lý đ Hưng Yên 30/09/2023
207 CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y THỦY SẢN BIG BOSS Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên đ Hà Tĩnh 20/09/2023
208 TALENTNET TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH thuốc BVTV Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Kỹ sư 12 đ Cao Bằng 25/09/2023
209 Công Ty Cổ Phần Dinh Dưỡng Việt Pháp Công ty cổ phần Kế toán Nhân viên đ Hưng Yên 30/09/2023
210 Trung tâm NN Công nghệ cao thuộc Tập đoàn Dabaco Tập đoàn Bảo vệ thực vật Kỹ sư 7 đ Bắc Ninh 15/09/2023