Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
166 Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 9.000.000 đ Bình Dương 15/07/2022
167 Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 20.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 15/07/2022
168 Công Ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam (Vinamilk) Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 12.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 30/07/2022
169 Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên đ Tuyên Quang 31/07/2022
170 Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Koina Investment Group Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Quản lý 13.000.000 đ TP Hồ Chí Minh 12/05/2022
171 Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Xây Dựng Hoàng Gia Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư 14.000.000 đ Hà Nội 29/05/2022
172 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 01/05/2022
173 Công Ty TNHH Dani Foods Vietnam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 9.000.000 đ Hưng Yên 15/04/2022
174 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Hồng 9 Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Bắc Ninh 15/04/2022
175 Công Ty Cổ Phần Hoà Việt Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 6.000.000 đ Đồng Nai 15/04/2022
176 Công Ty Cổ Phần Us Farm Việt Nam Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 6.000.000 đ Hà Nội 25/04/2022
177 Nhân viên QAC - CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT NÚI TIÊN TẬP ĐOÀN TH Công ty Công nghệ thực phẩm Nhân viên đ Nghệ An 16/03/2022
178 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 8.000.000 đ Hòa Bình 16/03/2022
179 Công Ty CP Đầu Tư Và Xây Dựng Sông Hồng 9 Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Quảng Ninh 16/03/2022
180 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Chế Biến Nông Sản Bảo Minh Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 10.000.000 đ Hà Nội 01/04/2022