Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
1 Công Ty TNHH Mùa Bội Thu Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Kỹ sư 7 đ Bắc Giang 22/06/2023
2 Công Ty TNHH Dani Foods Vietnam Công ty TNHH Kiểm soát chất lượng Giám sát 10 đ Hưng Yên 20/06/2023
3 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Tài Nguyên Và Môi Trường 86 Việt Nam Công ty cổ phần Môi trường/Xử lý chất thải Chuyên viên 10 đ Hà Nội 20/06/2023
4 Công Ty TNHH Tư Vấn Công Nghệ Môi Trường Lighthouse Công ty TNHH Môi trường/Xử lý chất thải Kỹ sư 10 đ TP Hồ Chí Minh 10/06/2023
5 Chi Nhánh Công Ty CP Bảo Vệ Thực Vật Atc Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Chuyên viên 8 đ Lâm Đồng 15/06/2023
6 CÔNG TY CP FDC VIỆT NAM Công ty cổ phần Kiểm soát chất lượng Giám sát 9 đ Hà Nội 10/06/2023
7 Tập đoàn BAYER VIỆT NAM Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 12 đ Bình Phước 15/06/2023
8 SÂN GOLF THỦ ĐỨC CẦN TUYỂN DỤNG Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Quản lý đ TP Hồ Chí Minh 15/06/2023
9 Công ty TNHH LỢN GIỐNG DABACO HÀ NAM. Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Hà Nội 10/06/2023
10 CTY TNHH chăn nuôi Hòa Phước Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Bình Phước 30/06/2023
11 Công ty Đậu phộng Tân Tân Công ty cổ phần Kiểm soát chất lượng Giám sát đ Bình Dương 20/06/2023
12 CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Quản lý 9 đ Thái Nguyên 20/06/2023
13 Công ty TNHH chế biến thực phẩm GOC Công ty TNHH Bảo vệ thực vật Kỹ sư 9 đ Phú Thọ 15/06/2023
14 CÔNG TY NEWHOPE Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 20 đ Hòa Bình 15/06/2023
15 CÔNG TY INNOTECH TUYỂN DỤNG Công ty cổ phần Thú y Kỹ sư 10 đ Bến Tre 30/06/2023