Tìm kiếm

Danh sách tin tuyển dụng

STT Tin tuyển dụng Tên CQ/DN Ngành nghề Vị trí tuyển dụng Mức lương cơ bản Nơi làm việc Thời gian tuyển dụng Chi tiết
1 CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC THÚ Y ANICARE Công ty cổ phần Thú y Chuyên viên 8 đ Hà Nội 30/10/2023
2 PHÒNG KHÁM THÚ Y K-PET HẢI PHÒNG Doanh nghiệp tư nhân Chăm sóc/Spa thú cưng Quản lý 8 đ Hải Phòng 15/10/2023
3 Công ty ADVANTA Việt Nam Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Kỹ sư đ Tuyên Quang 30/10/2023
4 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ICQ VIỆT NAM Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên đ Hà Nội 30/10/2023
5 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN METAGROUP Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Nhân viên 25 đ Bắc Giang 20/10/2023
6 CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CAO HACHI VIỆT NAM Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Giám sát 8 đ Hà Nội 30/10/2023
7 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VISIMEX Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 8 đ Hà Nội 20/10/2023
8 Công ty Lâm Hải Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 6 đ Hà Nội 20/10/2023
9 Minh Hưng Group Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên 10 đ Hà Nội 30/10/2023
10 CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ TÙNG THIỆN Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên đ Lào Cai 30/10/2023
11 Công ty CP Vime Farm Công ty cổ phần Bán hàng, Giải pháp Doanh nghiệp & Phát triển Kinh doanh Nhân viên 20 đ Đồng Nai 25/10/2023
12 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP HOÀNG PHÚC Công ty TNHH Nông/Lâm/Ngư Chuyên viên đ Hà Nội 30/10/2023
13 Công ty CP Nông nghiệp An Phước - Viramie Công ty cổ phần Kỹ thuật Giám sát 10 đ Hà Nội 25/10/2023
14 CÔNG TY VINASINCO Công ty cổ phần Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Hà Nội 30/10/2023
15 WINECO - TẬP ĐOÀN MASAN Tập đoàn Nông/Lâm/Ngư Quản lý đ Đồng Nai 20/10/2023